PDF เป็น Excel หรือ CSV

แปลงไฟล์ PDF เป็น Excel หรือ CSV ออนไลน์ฟรี. แยกข้อมูลตารางออกจาก PDF

ลากและวางไฟล์ที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่ออัพโหลด
อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 10 หน้าหรือ 50 Mb and 3 tasks per hour.

ต้องการทำงานออฟไลน์ ลองใช้ Sejda Desktop