แปลง PDF เป็น JPG PNG หรือ TIFF ออนไลน์

แปลงไฟล์ PDF เป็น JPG PNG หรือ TIFF

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 20 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.

เปลี่ยนไฟล์ PDF เป็น JPG อย่างไร

Below we show how to convert PDF pages to JPG, PNG or TIFF images.

 1. อัพโหลดไฟล์ของคุณ

  ไฟล์ถูกอัพโหลดผ่านการเชื่อมต่อด้วยรหัสลับ. ไฟล์ปลอดภัย. หลังจากผ่านกระบวนการแล้ว จะถูกลบถาวร.

  หรือคุณไม่ต้องการอัพโหลดไฟล์และทำงานออฟไลน์แทน
  Try Sejda Desktop. ฟีเจอร์เดียวกับบริการออนไลน์ และไฟล์จะไม่ออกจากคอมพิวเตอร์คุณเลย.

  กด 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  คุณสามารถลากและวางลงบนหน้าได้เช่นกัน.

  Dropbox หรือ ไฟล์ Google Drive

  คุณสามารถเลือกไฟล์ PDF จาก Dropbox หรือ Google Drive ได้ด้วย.

  ขยายตัวเลือก 'อัพโหลด' และเลือกไฟล์ของคุณ.

 2. Select an image format

  By default PDF is converted to JPG. Alternatively, choose to save your PDF as PNG or TIFF.

 3. Select image resolution

  Choose between 220 dpi, 150 or 75 dpi. Larger resolution (220 dpi) will output larger images.

 4. Choose pages to convert

  Click to select pages to convert. By default all pages in the PDF document are converted.

  Quickly convert just a few pages?

  Press the Save as JPG button on the PDF page to quickly save it as an JPG image. Other image formats also supported.

 5. Save your changes

  Click the Convert button and then Download an archive containing all the images.

Ready to convert your PDF pages to images?

Convert PDF to JPG