แยก PDF ตาม บุ๊กมาร์ก

แยกบทใส่เอกสารใหม่ตามที่ได้บุ๊กมาร์กในสารบัญ

Drag & drop files here
อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 200 หน้าหรือ 50 Mb and 3 tasks per hour.

ต้องการทำงานออฟไลน์ ลองใช้ Sejda Desktop