แยก PDF ตามเนื้อหาข้อความ

แยกเอกสารออกเมื่อข้อความเปลี่ยนตามหน้าต่อหน้า

อัพโหลดไฟล์ PDF

ไฟล์ส่วนตัว. ลบโดยอัตโนมัติหลัง 2 ชั่วโมง.
ใช้บริการฟรีสำหรับเอกสารถึง 10 หน้าหรือ 50 MB and 3 tasks per hour.