PDF thành văn bản

Trích xuất văn bản từ PDF. Sao chép tất cả văn bản từ tài liệu PDF và trích xuất nó thành một tệp văn bản riêng

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.